Win € 2500 voor uw sportvereniging

Uw sportvereniging is natuurlijk de allergezelligste, leukste en succesvolste vereniging van Amstelveen! Daar bent u ongetwijfeld ontzettend trots op. Voor zo’n fijne vereniging wilt u absoluut iets moois doen. Is het dan niet geweldig dat u voor uw vereniging € 2.500 kunt winnen?

Sportvereniging van het jaar 2019

Als u ervoor zorgt dat uw vereniging “sportvereniging van het jaar” wordt, wint u een cheque van € 2.500 euro én een grote wisselbeker voor uw vereniging. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Amstelveen. Daarbij mag u zich een jaar lang de beste sportvereniging in Amstelveen noemen.

Motivatie
U wordt niet zo maar “Sportvereniging van het jaar 2019”. Er zijn natuurlijk heel veel geweldige sportverenigingen in Amstelveen. U stuurt uw motivatie. In deze motivatie schrijft u waarom uw vereniging deze prijs écht verdient.

Wat zet u in uw motivatie?
Misschien heeft uw vereniging zoveel pluspunten, dat u even niet weet waar u moet beginnen. Daarom geven wij u een aantal suggesties die u in uw motivatie kunt noemen.

  • Uw vereniging deed in 2019 extra moeite om kwetsbare en/of eenzame jongeren, senioren (55+) of mensen met een handicap te betrekken bij uw vereniging. Omschrijf deze activiteiten en vertel waarom u dit als vereniging belangrijk vindt.
  • Uw vereniging zocht in 2019 de samenwerking met andere verenigingen en andere organisaties om elkaar te versterken. Omschrijf hoe u deze samenwerking vormgaf en wat het u samen opleverde.
  • Uw vereniging zette zich in 2019 in voor de integratie en gemeenschapszin van de inwoners van Amstelveen. Omschrijf hoe u dat deed.
  • Uw vereniging heeft het afgelopen jaar een special evenement georganiseerd. Omschrijf dit evenement en vertel wat dit evenement voor Amstelveen betekende.
  • Uw teams of leden van uw vereniging lieten het afgelopen jaar uitzonderlijke sportieve prestaties zien. Geef aan welke.
  • Uw vereniging startte in 2019 een samenwerkingsproject waarin school en/of de buurt centraal stond. Om-schrijf de samenwerking.
  • Uw vereniging heeft speciale aandacht voor topsporttalenten. Omschrijf hoe u dat doet.
  • Uw vereniging werd in 2019 rookvrij. Geeft aan waarom dat voor uw vereniging belangrijk is.
  • Uw vereniging richtte zich het afgelopen jaar op energiebesparing en duurzaamheid. Leg uit welke projecten u gestart bent en wat het uw vereniging opleverde.
  • Uw vereniging besteedde in 2019 extra aandacht aan het betrekken van Amstelveners met een minimum in-komen. Geef aan hoe dat deed.

De jury
De jury bestaat uit sportwoordvoerders van de gemeenteraad en beleidsmedewerker sport van de gemeente Amstelveen Tjipke Bokma. De Jury staat onder leiding van Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport.

Inzenden
U kunt uw nominatie voor 9 december sturen naar Ingrid Wulving, i.wulving@amstelveensport.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.