Vanaf 1 oktober is het Sportbedrijf de overeenkomst aangegaan met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Na drie maanden blijkt het project een groot succes.

Tijdens de informatiebijeenkomst voor de intermediairs, bleek dat er grote interesse is voor maatschappelijke ondersteuning van kinderen die in armoede leven. De 12 intermediairs ondersteunen nu twee kinderen bij de deelname aan zang, muziek of danslessen en dertien kinderen die nu een sport kunnen beoefenen. Het project loopt tot september.

Jeugdsportfonds & Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds geven sport- en cultuurkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging of om structurele culturele activiteiten te doen, zoals muziek- of dansles. Beide fondsen werken met intermediairs. Dat zijn tussenpersonen die professioneel betrokken zijn bij gezinssituaties en/of de opvoeding en zorg van een kind. Intermediairs kunnen aanvragen doen voor kinderen voor een financiële bijdrage. Mogelijk bent u een professional die intermediair kan en wil worden. Als intermediair kunt u dan aanvragen gaan doen voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen die bij u bekend zijn.

Voor vragen kunt u mailen naar
info@amstelveensport.nl / jeugdsport fonds: noord-holland@jeugdsportfonds.nl of noord-holland@jeugdcultuurfonds.nl
of bellen naar 088- 8585100.