Tweede bijeenkomst lokaal Sportakkoord

UITNODIGING LOKAAL SPORTAKKOORD

Op 16 december gaan we verder in gesprek met elkaar over het Lokale Sportakkoord (let op in de ‘Save the date’ hebben we 9 december aangekondigd, i.v.m. diverse reacties hierop hebben we de bijeenkomst verplaatst naar 16 december). We gaan tijdens deze bijeenkomst alle ideeën en wensen verder uitwerken in concrete plannen. Uw ideeën en wensen richten zich vooral op de thema’s ‘Inclusief sporten en bewegen’ en ‘Vaardig in bewegen’. Voor de uitwerking maken we gebruik van concrete projectplanners.

Gedurende de start- en inspiratiebijeenkomst hebben we ook enkele signalen opgevangen van sportaanbieders die aangeven graag mee te willen werken, maar dit ook lastig vinden omdat ze al onder druk staan van de vele werkzaamheden die binnen een sportclub moeten worden georganiseerd. In het Lokaal Sportakkoord is juist ook aandacht voor deze sportaanbieders. Binnen het thema ‘Vitale sportaanbieders’ zijn allerlei mogelijkheden juist ter ondersteuning van de sportaanbieders. Omdat dit zo mooi aansluit bij de ontvangen signalen zetten we ook dit thema op de agenda 16 december.

De bijeenkomst ziet er als volgt uit:
18:00 uur inloop (er staat soep en broodjes voor u klaar)
18:30 uur korte aftrap met de resultaten van de vorige bijeenkomst
18:40 uur inventarisatie thema’s en verdeling discussiegroepen
18:45 uur uitwerken concreet onderwerp/project
19:45 uur terugkoppeling opbrengsten
20:00 uur afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats bij Scholengemeenschap Panta Rhei, Pandora 1-2 in Amstelveen.

Zoals we bij de start- en inspiratiesessie hebben aangegeven wordt dit een sportakkoord van ons allemaal! Wil je mee bepalen wat er in het Amstelveens sportakkoord wordt vastgelegd, dan is dit de kans!

Jouw aanwezigheid is dan ook van groot belang op maandag 16 december!!

U kunt zich aanmelden door uiterlijk voor woensdag 11 december een e-mail te sturen naar: j.vansoerland@amstelveensport.nl of  martine.willemstein@bmc.nl. Vermeldt u in de e-mail ‘Ik kom naar de bijeenkomst Lokaal Sportakkoord’, uw naam en telefoonnummer. U kunt meerdere personen (het liefst met telefoonnummer en e-mailadres) aanmelden in één e-mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de informatievoorziening over het Sportakkoord.
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden? Laat ook dat aan ons weten.

Ter info in de bijlage nog wat extra informatie over het thema ‘Vitale sportaanbieders’.
Klik hier voor de Infographic Erkenningstraject en de Brochure Sportakkoord.

Met sportieve groet,

Sportformateurs Amstelveen

Martine Willemstein
M 06 13 79 03 61
martine.willemstein@bmc.nl

Joris van Soerland
M 06 14 29 33 32
j.vansoerland@amstelveensport.nl