Conferentie Amstelveen Rookvrije gemeente

Uitnodiging voor Conferentie Amstelveen Rookvrije gemeente

De gezondheid van Amstelveners, en zeker van de Amstelveense jeugd, ligt het college van Burgemeester en Wethouders aan het hart. Kunnen opgroeien in rookvrije omgevingen, zoals sportvelden, schoolpleinen en speeltuinen, is belangrijk. Roken, meeroken en de zogenaamde derde handsrook zijn schadelijk voor de gezondheid.

Wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen van Gemeente Amstelveen wil uw organisatie/bedrijf daarom uitnodigen voor de Conferentie ‘Amstelveen: Rookvrije gemeente’. Deze bijeenkomst is op dinsdag 1 oktober 2019. De start van de Stoptobermaand.

Tijdens de bijeenkomst zijn er sprekers die ingaan op de impact van roken op de gezondheid, op de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ en op hoe je (kind)omgevingen rookvrij maakt. Ook kunt u tips krijgen over het rookvrij maken van uw organisatie.

Daarna willen wij met u in gesprek over de mogelijkheden die u ziet en de belemmeringen die u ondervindt bij het realiseren van rookvrije omgevingen. Er zijn vertegenwoordigers van onder andere scholen, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen en bedrijven uitgenodigd die dit al voor elkaar hebben of er druk mee bezig zijn. Zo kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren.

Wij hopen u te ontmoeten op dinsdag 1 oktober 2019 in ANNA (Voormalige Annakerk, Amsterdamseweg 22, 1182 HD Amstelveen). Het programma start om 15.00 uur en duurt tot ca. 17.30 uur. Het programma sluit af met een gezonde borrel. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden per mail via rookvrij@amstelveen.nl. Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk na uw aanmelding.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.