AmstelveenSport

Bezoekers:
Sportlaan 25

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:00-16:00
Op feestdagen zijn wij gesloten.
Van 25 december 2019 tot en met 1 januari 2020 zijn wij gesloten.

Email:
info@amstelveensport.nl

Telefoon:
088-8585100

Post:
Postbus 72
1180 AB AMSTELVEEN

Verhuur

088 – 8585 155
Bianca Noordman
verhuur@amstelveensport.nl

Evenementen

06 -54 71 71 10
Fred Bot
emergohal@amstelveensport.nl

t

Voor vragen over

de schoonmaak
mankementen
de inrichting
de accommodatie
servicepunt@amstelveensport.nl

Voor leveranciers

Algemene Inkoopvoorwaarden
AmstelveenSport BV
voor leveringen en diensten.

Sportbedrijf Amstelveen