Amstelveen beweegt gezond!

Iets meer over: “Amstelveen Beweegt Gezond!”

Gezonde mensen in een gezonde samenleving
Met “Amstelveen Beweegt Gezond!” brengen wij onze visie onder woorden. Gezond bewegen en (blijven) sporten is belangrijk. Voor iedereen. Hoe meer gezonde mensen, hoe gezonder de samenleving. Samen met experts werken wij aan een samenhangend sportbeleid, waarin:

 • jong en oud, valide en mindervalide gezond kunnen (blijven) bewegen en sporten
 • er een rijk geschakeerd palet aan sporten is, en een gezond (top)sportklimaat
 • talent wordt ontwikkeld en “gezonde” topsport vanuit de breedtesport wordt begeleid
 • veilige, schone en goedkope sportaccommodaties beschikbaar zijn
 • er synergie en samenwerking is over de eigen grenzen heen
 • de aantrekkelijkheid van Amstelveen als leefgemeenschap wordt verbeterd

Een greep uit onze activiteiten:

 • wij bieden medisch/fysiologisch onderzoek tbv van een gericht beweeg- en/of sportadvies
 • met sportclinics brengen wij de gymles terug in de basisschool
 • wij zetten sportactiviteiten op in buurten en reiken deze aan in wijk- en jeugdcentra
 • wij richten talentscholen en -academies op en adviseren jong talent
 • via onze besturenacademie dragen wij expertise over aan verenigingen
 • wij ondersteunen (top)sportevenementen

 

Contact informatie

Sportbedrijf Amstelveen:
088 - 8585 100
info@amstelveensport.nl